Alle berichten van admin

Vertrouwenspersoon

 “Wat mis is gegaan, kun je niet ongedaan maken.
Wel rechtvaardig repareren”

Extern Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit

Mensen maken de organisatie. De manier waarop we met elkaar omgaan, communiceren en de wijze van leiding geven zijn bepalend voor een veilige werkplek. Verbinding is hierin voor mij de schakel.

Na mijn coachopleiding ben ik in 2013 gestart als intern vertrouwenspersoon binnen de zorgorganisatie waar ik toen werkzaam was. Ik kon de kwaliteiten die ik als coach had ontwikkeld – vanuit een open nieuwsgierige houding, luisterend, doorvragend naar waar het nu werkelijk knelt, het omgaan met weerstanden, spiegelend en reflecterend kijken – inzetten in mijn werk als vertrouwenspersoon. Zonder oordeel open staan voor de beleving, ervaring van de ander, niet aan waarheidsvinding hoeven doen en ondersteunend in wat de ander op dat moment nodig heeft en wil. Ik merkte dat ik de thema’s die ik zo belangrijk vind in een organisatie – authentiek leiderschap, bestuurlijke integriteit, ontwikkeling en samenwerking van mensen en organisatie – zich verhouden tot de problematiek waarmee ik als vertrouwenspersoon te maken kreeg. Na mijn specialisatieopleiding tot organisatiecoach heb ik gekozen om deze 2 disciplines vanuit mijn eigen bedrijf te combineren.

Als verbinder wil ik vanuit betrokkenheid, met hart voor de mens en de context, afstemmen op wat nodig is om de ontstane situatie op te lossen. Ik ben hierin betrouwbaar, spiegelend en praktisch. Mijn denken vanuit opties en mogelijkheden helpt mij hierbij.

Ik heb mijn opleiding gevolgd bij van Oss en partners en ben als vertrouwenspersoon aangesloten bij de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen en het netwerk van externe vertrouwenspersonen.nl

De basis om mijn werk met zoveel betrokken- en gedrevenheid te kunnen doen zijn mijn gezin, familie en vrienden. Vanuit deze veiligheid kunnen werken maakt mij een rijk mens.

Team Coaching

“Waarom moeilijk doen als het ook samen kan”

Team Coaching

Teams daar laten komen waar ze voelen en ervaren wat hun bestaansrecht is in de organisatie en wat ze er toe doen.

Voor welke vraagstukken?

 • Oplossen interne conflicten en oud zeer
 • Veiligheid creëren als basis voor verbinding, groei en verandering
 • Verbeteren van de onderlinge communicatie, oefenen met het geven en ontvangen van feedback
 • Duidelijkheid en overeenkomst creëren over eigen doelen en prioriteiten (bestaansrecht team)
 • Ontwikkelen eigen teamklimaat
 • Veranderen van moeten en kunnen naar willen en mogen
 • Groei in de vorm van competentieontwikkeling, professionalisering
 • Ontwikkelen van zelf organiserende teams

Als teamcoach maak ik vaak kennis met een team vanuit een vraag van het management. Voor mij is hierin belangrijk dat er transparantie is over de vraag en de doelstelling van  het coachtraject.

Coaching en Advies

“Haal je hoofd uit het zand en steek hem in de wind”

Coaching en advies

Het boven water krijgen van werkelijke motieven, belangen en emoties  om van daaruit een verander proces in gang te zetten.

Voor wie en met welke vraagstukken?

Voor professionals, managers, leidinggevende en bestuursleden die een van de volgende vragen herkennen:

 • Ervaart u problemen op uw werk?
 • Heeft u toenemend te maken met frustratie en teleurstelling?
 • Raakt u het vertrouwen en geloof in uw zelf en anderen kwijt?
 • Zijn uw emoties de laatste tijd heftiger dan dat u van uw zelf herkent?
 • Zijn werk en privé met elkaar in evenwicht?
 • Bent u de professional, manager of leiding gevende aan het worden die u niet wilt zijn?
 • Bent u toe aan iets nieuws en draait u rondjes?

Werkwijze:

Het eerste gesprek met de opdrachtgever  is gratis en vrijblijvend om van beide kanten te onderzoeken  wat er speelt, of ik de juiste coach ben en er een wederzijdse “klik”  is om aan het werk te gaan.

Daarna voer ik  2  diagnosegesprekken met het team en bespreek ik met het team mijn diagnose en plan van aanpak. Voor ik start met het coachtraject verwacht ik commitment en eigenaarschap van het hele team over de diagnose en de plan van aanpak.

Daarna volgt er een gesprek met management over diagnose en plan van aanpak waarin voor het team helder  is wat ik bespreek. Voor mij is deze transparantie essentieel aangezien dit mijn basis is voor het verander traject.

Kleine teams tot +/- 8 personen coach ik alleen, bij grotere teams werk ik samen met een collega gezien de dynamiek en weerstand in een grotere groep.

Werkwijze:

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend om van beide kanten te onderzoeken wat er speelt, of ik de juiste coach ben en er een wederzijdse “klik” is om aan het werk te gaan.

In het tweede gesprek verdiepen we uw coachvraag, maken we een plan van aanpak en heeft u uw doelen helder.

Dan volgen 3 a 5 coachgesprekken van 1 ½ uur, waarin ik gebruik maak van verschillende methodieken, oefeningen en huiswerk.

In het laatste gesprek bespreken we hoe u het geleerde gaat borgen evalueren we het coachtraject in zijn geheel.

Het tijdsbestek beslaat gemiddeld 5 maanden.

AM2Change

“Verander muren in deuren”

Missie

Veranderprocessen in gang zetten en begeleiden door het creëren van omslagpunten.

Waarom? Omdat ik er van overtuigd ben dat als u beter afgestemd bent op wat voor u werkelijk van belang is, u meer perspectieven en mogelijkheden ziet en ervaart om zelf richting te geven.

AnneMarie Kuijs

“Het hart heeft redenen die het verstand niet begrijpt”

AnneMarie Kuijs

Met passie heb ik me de afgelopen 25 jaar in verschillende functies ingezet in de zorg voor mensen met kanker.
De grote waarde voor mij hierin is dat, in verbinding met de ander, het snel gaat over datgene wat wezenlijk van belang is voor de ander.

Ik heb gemerkt dat ik door deze ervaring bij het coachen het vermogen heb om snel tot de kern te komen. Waar gaat het nu echt over? Wat is de vraag en wat is ruis.
Ik stem af op wat ik van jou hoor, zie, voel en ervaar en dat geef ik terug.

Coachen is voor mij stil staan, ontdekken, voelen, leren en doen om je perspectief en mogelijkheden om zelf richting te geven te vergroten.

Mijn missie is muren veranderen in deuren, veranderprocessen in gang zetten zodat er nieuwe perspectieven en mogelijkheden zichtbaar worden.

Ik zie ernaar uit je te ontmoeten.
“Ont-moeten” staat voor mij voor openheid en vrijheid: het loslaten van het moeten.

AnneMarie

Visie

Coaching bevordert een geleidelijk veranderingsproces waarin de bewustwording van u, over uw gevoelens, gedrags- en denkpatronen steeds verder toeneemt.

In dit veranderingsproces treden omslagpunten op waarbij voor u patronen zichtbaar worden. Dit kan leiden tot drastische veranderingen in uw leven. Dit geldt ook voor een team en (delen van) een organisatie.

Authentiek leiderschap is hierin voor mij essentieel.
Voor mij is een leider iemand die met overtuiging een leider is, met een duidelijk doel, dienstbaar aan het geheel waaraan hij leiding geeft, duidelijk is in zijn waarden en bewust is van eigen emoties.

Of zoals Socrates en Aristoteles zeiden:’ Een authentiek mens is een bewust levend mens die het leven voortdurend onderzoekend beleeft en ten volle leeft naar de rol waarmee hij/zij zich verbindt’.

Kernwaarden

 • Betrokken
  Ik heb hart voor de mens en de context
 • Gedreven
  Met bezieling zet ik mij in om een verander proces in gang te zetten
 • Verbindend
  Altijd zoekend naar de synergie