Categorie archief: Missie/Visie

AM2Change

“Verander muren in deuren”

Missie

Veranderprocessen in gang zetten en begeleiden door het creëren van omslagpunten.

Waarom? Omdat ik er van overtuigd ben dat als u beter afgestemd bent op wat voor u werkelijk van belang is, u meer perspectieven en mogelijkheden ziet en ervaart om zelf richting te geven.

Visie

Coaching bevordert een geleidelijk veranderingsproces waarin de bewustwording van u, over uw gevoelens, gedrags- en denkpatronen steeds verder toeneemt.

In dit veranderingsproces treden omslagpunten op waarbij voor u patronen zichtbaar worden. Dit kan leiden tot drastische veranderingen in uw leven. Dit geldt ook voor een team en (delen van) een organisatie.

Authentiek leiderschap is hierin voor mij essentieel.
Voor mij is een leider iemand die met overtuiging een leider is, met een duidelijk doel, dienstbaar aan het geheel waaraan hij leiding geeft, duidelijk is in zijn waarden en bewust is van eigen emoties.

Of zoals Socrates en Aristoteles zeiden:’ Een authentiek mens is een bewust levend mens die het leven voortdurend onderzoekend beleeft en ten volle leeft naar de rol waarmee hij/zij zich verbindt’.

Kernwaarden

  • Betrokken
    Ik heb hart voor de mens en de context
  • Gedreven
    Met bezieling zet ik mij in om een verander proces in gang te zetten
  • Verbindend
    Altijd zoekend naar de synergie