Visie

Coaching bevordert een geleidelijk veranderingsproces waarin de bewustwording van u, over uw gevoelens, gedrags- en denkpatronen steeds verder toeneemt.

In dit veranderingsproces treden omslagpunten op waarbij voor u patronen zichtbaar worden. Dit kan leiden tot drastische veranderingen in uw leven. Dit geldt ook voor een team en (delen van) een organisatie.

Authentiek leiderschap is hierin voor mij essentieel.
Voor mij is een leider iemand die met overtuiging een leider is, met een duidelijk doel, dienstbaar aan het geheel waaraan hij leiding geeft, duidelijk is in zijn waarden en bewust is van eigen emoties.

Of zoals Socrates en Aristoteles zeiden:’ Een authentiek mens is een bewust levend mens die het leven voortdurend onderzoekend beleeft en ten volle leeft naar de rol waarmee hij/zij zich verbindt’.